ลามไม่หยุด! พบ 8 คลัสเตอร์ กระจายไป 7จังหวัด พบสถานคุ้มครองผู้พิการติดเชื้อสูง

ลามไม่หยุด! พบ 8 คลัสเตอร์ กระจายไป 7จังหวัด พบสถานคุ้มครองผู้พิการติดเชื้อสูง

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564รวม 22,086 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 21,816 รายติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 270 ราย ผู้ป่วยสะสม 856,412 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 23,672 ราย หายป่วยสะสม 640,130 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)ผู้ป่วยกำลังรักษา 210,376 ราย เสียชีวิต 217 ราย

 

พบว่า มีคลัสเตอร์ใหม่ 8 คลัสเตอร์ คือ ที่ จ.สมุทรสาคร อ.เมือง พบผู้ป่วยใหม่ที่บริษัทถุงพลาสติก 13 ราย , จ.สมุทรปรากรพบ 2 คลัสเตอร์ คือโรงงานห้องเย็น อ.เมืองสมุทรปราการ พบผู้ป่วย 12 ราย และสถานคุ้มครองผู้พิการ อ.พระประแดง พบผู้ป่วย 30 ราย , จ.ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี พบที่บริษัทอาหารทะเล  11 ราย

image big 611751a86f433

image big 611751b485abb