ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน “เลขา กกต.” มีทรัพย์สิน 115 ล้าน ไม่มีหนี้

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในรายของ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีทุก 3 ปี ตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยพ.ต.อ.จรุงวิทย์ และนางสายทิพย์ ภุมมา คู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 115,895,485 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินของ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ 15,992,318 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก 12 บัญชี รวม11,781,010 บาท ยานพาหนะ แจ้งว่าเป็นรถยนต์ Mercedes Benz 1 คัน ราคา 2,500,000 บาท โดยได้มาในช่วงเดือน มิ.ย.2563 และเงินลงทุน 1,392,807 บาท เป็นต้น

ส่วนทรัพย์สินคู่สมรส 99,903,167 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก 12 บัญชี รวม 53,152,317 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่ารวม 22,310,400 บาท เป็นบ้านเดี่ยว อพาร์ทเม้นท์ และตึกแถว ในย่านภาษีเจริญ กทม. ส่วนที่ดิน 10 รายการ รวมมูลค่า 18,838,600 บาท โดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ กทม. ทั้งได้จากการซื้อและมรดก และที่ดินในอ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ทรัพย์สินอื่น 4,963,000 บาท เป็นต้น

นอกจากนั้นสำหรับทรัพย์สินอื่นของ พ.ต.อ.จรุงวิทย์และคู่สมรส ที่น่าสนใจ อาทิ ทองรูปพรรณ น้ำหนักรวม 80 บาท 10 ชิ้น มูลค่า 2,212,000 บาท ชุดเครื่องประดับเพชร มูลค่า 1,860,000 บาท พระเครื่องเลี่ยมทอง และนาฬิกา 4 เรือน เป็นต้น

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังแจ้งว่ามีรายได้ต่อปีจากเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำนาญจาก สตช. รวม 2,524,723 บาท ต่อปี ส่วนคู่สมรสแจ้งว่ามีรายได้จากทรัพย์สิน โดยระบุว่าเป็นค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 439,800 บาท