“สมุทรปราการ” ยอดผู้ติดเชื้อสูง พบเชื้อกระจายไปหลายอำเภอ ดับเพิ่ม 12 ราย

"สมุทรปราการ" ยอดผู้ติดเชื้อสูง พบเชื้อกระจายไปหลายอำเภอ ดับเพิ่ม 12 ราย

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในจังหวัดสมุทรปราการ วันนี้ที่ 13 สิงหาคม 2564 มียอดสูงถึง 1,936 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่จำนวน 1,619 ราย แยกเป็นอำเภอเมือง 716 ราย อำเภอพระประแดง 269 ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 54 ราย อำเภอบางพลี 483 ราย อำเภอบางบ่อ 62 ราย อำเภอบางเสาธง 35 ราย รับมารักษาต่อในสมุทรปราการจำนวน 317 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 12 ราย เป็นเพศชาย 9 ราย เป็นเพศหญิง 3 ราย อายุระหว่าง 49 -86 ปี

ขณะเดียวกันนายสุดใจ จิรยาภากร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประธาน กก.ตร.สภ.เมืองสมุทรปราการ ได้มอบรถตู้กู้ชีพพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพมูลค่า 1,500,000 บาท ให้กับมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดไปส่งโรงพยาบาลสนาม โดยมีนายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ และคณะกรรมการ เป็นตัวแทนในการรับมอบ

นายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ได้กล่าววันนี้เป็นงานทิ้งกระจาดวันสุดท้าย ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทางบริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น ได้มอบรถยนต์ตู้กู้ชีพคันนี้ กับทางมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ใช้ในการกู้ชีพกู้ภัย และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ซึ่งมูลนิธิร่วมกุศลของเราเดิมมีรถตู้กู้ชีพอยู่เพียง 4 คัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการรับส่งผู้ป่วยในแต่ละวัน ซึ้งก่อนหน้านี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์ตระกูลพาณิชย์พิศาล ได้มอบรถยนต์ตู้กู้ชีพพร้อมอุปกรณ์ในการกู้ชีพให้กับทางมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ มาแล้ว 1 คัน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการรับส่งผู้ป่วยโควิด ที่นับวันยิ่งมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกคน และในวันนี้ได้รับมอบจาก นายสุดใจ จิรยาภากร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น เพิ่มอีก 1 คันรวมเป็น 6 คัน ก็ทำให้สามารถวิ่งรับผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลสนามได้อย่างเต็มที่ ซึ่งมูลค่าของรถยนต์ตู้คันนี้พร้อมอุปกรณ์อยู่ที่ 1,400,000 -1,500,000 บาท เป็นรถทางนายสุดใจ จิรยาภากร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น และ ตระกูลพาณิชย์พิศาล ได้มอบให้ทางมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ได้ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที เนื่องจากทุกวันนี้ในแต่ละวันมูลนิธิเราวิ่งรับส่งผู้ป่วยโควิดวันละ 30-40 เที่ยวต่อวันเพื่อนำไปส่งเข้าโรงพยาบาลสนาม

PUjVczJO 11

 

12