“ราษฎรยืนยันดันเพดาน” 24 มิ.ย. เริ่มแล้ว ชุมนุมหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

"ราษฎรยืนยันดันเพดาน" 24 มิ.ย. เริ่มแล้ว ชุมนุมหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จุดเทียนรำลึกถึงการปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475 คนแน่น

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 บริเวณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน จัดกิจกรรมชุมนุม “ราษฎรยืนยันดันเพดาน” เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่มาจากประชาชน โดยจะมีการจุดเทียนรำลึกถึงเหตุการณ์ การปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475  โดยเริ่มตั้งตั้งแต่ 05.00 น. เริ่มมีมวลชนมารวมตัวกันที่หน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

1

2

3

4

5

6