“เชียงราย” พบคลัสเตอร์โรงงานอบลำไย พบติดเชื้อแล้วหลายราย

"เชียงราย" พบคลัสเตอร์โรงงานอบลำไย พบติดเชื้อแล้วหลายราย

วันนี้ (13 ส.ค.) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายใน จ.เชียงราย พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จำนวน 40 ราย โดยติดเชื้อภายในจังหวัด 21 รายและรับมารักษาจากต่างจังหวัดจำนวน 19 ราย ผู้ป่วยสะสมรวม 2,215 ราย หายป่วยแล้ว 1,732 รายรักษาอยู่ 456 ราย เสียชีวิตสะสม 24 ราย โดยในส่วนของ อ.พาน ได้พบคลัสเตอร์ใหม่ ที่บริษัทรียูเนียน ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด หมู่ 8 ต.สันมะเค็ด อ.พาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข อ.ป่าแดด ได้ทำการตรวจเชิงรุกภายในโรงงานพบผลบวกจำนวน 40 คน ส่วนผู้ที่พบผลตรวจเป็นลบจำนวน 50 คน จึงสั่งให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ภายในโรงงานจำนวน 40 คน ที่เหลือให้พักแบบกักตัวดูอาการที่บ้านอีก 10 คน

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน ได้มีคำสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ควบคุม ติดตาม ดูแล ผู้ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งให้กักกันตนเองที่โรงงานและที่พักอาศัยอย่างเข้มงวด และให้มีการตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรองและจุดเฝาระวัง ในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณโรงงานและที่พัก กำหนดพื้นที่โรงงานเป็นพื้นที่ควบคุมเป็นเวลา 28 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค.2564 และให้ทีม ศปก.ต.สันมะเค็ด ทำการตั้งด่านเข้า-ออกโรงงานตลอด 24 ชั่วโมง

1628834276433

ในส่วนของการแพร่ระบาดพื้นที่หมู่บ้านรุ่งเจริญ หมู่ 11 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน ยังคงเฝ้าระวังหลังจากพบผู้ปวยจำนวน 118 ราย ยังไม่พบผู้ปวยเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีคลัสเตอร์ที่เอกชนขนส่งสินค้า อ.ป่าแดด พบผู้ป่วยเพิ่มเติมพื้นที่ อ.เทิง อ.เวียงแก่น อ.แม่สาย อ.เมืองเชียงราย รวมทั้งยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ อ.แม่สรวย อย่างไรก็ตามกรณีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย ประกาศและสถานการณ์จริงในแต่ละอำเภอไม่ตรงกันนั้น ทางเจ้าหน้าที่ระบุว่าเกิดจากช่วงแรกของการระบาดที่ได้ใช้การตรวจด้วยระบบ ATK ซึ่งเป็นผลของผู้ป่วยเข้าข่ายติดเชื้อเท่านั้นและต้องยืนยันด้วยการตรวจแบบ RT-PCR ดังนั้นระบบจึงยังไม่นับรวมเป็นผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อนำทั้งหมดไปตรวจแบบ RT-PCR จึงได้นำผู้รับการยืนยันเข้าในตัวเลขของจังหวัด ซึ่งผู้ที่ตรวจพบผลบวกแบบ ATK ยังคงจะได้รับการดูแลใน ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) และให้กักตัวดูอาการที่บ้าน (Home Isolation) โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลเช่นกัน

1628834302114

1628834284616