น่าห่วง! “ราชทัณฑ์” เผยมีนักโทษติดเชื้อสะสม 6,063 คน

“ราชทัณฑ์” เผยสถานการณ์โควิด มีนักโทษติดเชื้อสะสม 6,063 คน กำชับรอบคอบก่อนปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ป้องกันนำเชื้อไประบาดข้างนอก

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 375 ราย แบ่งเป็นพบในเรือนจำสีแดง 239 ราย และพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 136 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,090 ราย เสียชีวิต 1 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 6,063 ราย เป็นกลุ่มสีเขียว 82.9% สีเหลือง 16.7% และสีแดง 0.4% อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 348 ราย ปริมณฑล 1,716 ราย และต่างจังหวัด 3,999 ราย โดยในวันนี้ไม่พบการระบาดเพิ่มในเรือนจำแห่งใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ส่งผลให้มีเรือนจำสีแดง 35 แห่ง และเรือนจำสีขาวที่ไม่มีการแพร่ระบาด 107 แห่งคงเดิม มีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 45,494 ราย หรือ 87% ของผู้ติดเชื้อสะสม 52,263 ราย เสียชีวิตสะสม 80 ราย คิดเป็นอัตรา 0.15% ของผู้ติดเชื้อสะสม

ขณะเดียวกันที่ประชุม ศบค.ยธ. ที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในวันนี้ ได้เน้นย้ำแนวทางการป้องกันเชื้อ โดยเฉพาะในสถานการณ์ภายนอกที่มีการแพร่ระบาดมากขึ้น ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งในส่วนของการกักโรคที่ต้องเคร่งครัดและปรับให้เหมาะสมตามหลักระบาดวิทยามากขึ้น รวมถึงต้องป้องกันตัวเองให้ดี อีกทั้งได้กำชับให้ทุกเรือนจำและทัณฑสถาน เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้พ้นโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564 อย่างรอบคอบ ทั้งในกระบวนการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ และการตรวจหาเชื้อ กักตัว รวมทั้งการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณภายนอกเรือนจำทุกแห่ง เพื่อไม่ให้นำเชื้อไปแพร่ระบาดภายนอกเรือนจำโดยเด็ดขาด