สธ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 62 ราย

สธ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 62 ราย

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ทางด้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประจำวัน ว่าวันนี้ (12 ส.ค. 64) จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 62 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 36 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 26 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 2,016 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 791 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 382 ราย โรงพยาบาลรัฐ 227 ราย โรงพยาบาลเอกชน 170 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 12 ราย

JhViQFoB 2

ผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 600 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 166 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 22 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 3 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 31 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 6,185 ราย และรักษาหายแล้ว 5,333 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 909,985 คน คิดเป็นร้อยละ 76 ของเป้าหมายประชากร 1,200,000 คน ซึ่งมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 312,701 ราย

qmRp8VB1 1

 

ขอบคุณ : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่