เผยรายละเอียดผู้เสียชีวิตทั้ง147ราย กทม.ครองอันดับ1 พบมากสุด

เผยรายละเอียดผู้เสียชีวิตทั้ง147ราย กทม.ครองอันดับ1 พบมากสุด

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 รวม 22,782 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 22,407 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 375 ราย ผู้ป่วยสะสม 810,908 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 23,649 ราย หายป่วยสะสม 596,375 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 209,028 ราย เสียชีวิต 147 ราย

สำหรับยอดผู้เสียชีวิต จำนวน 147 ราย เป็นเพศชาย 76 ราย เพศหญิง 71 ราย อายุน้อยที่สุด 23 ปี มากที่สุด 108 ปี อยู่ในพื้นที่ กทม.มากที่สุด 70 ราย และจังหวัดอื่นๆ อาทิ สมุทรสาคร 13 ราย สมุทรปราการ 12 ราย ตาก 5 ราย ปัตตานี 4 ราย เป็นต้น โดยเป็นการเสียชีวิตที่บ้าน 2 ราย ใน จ.ระยอง และ จ.ปัตตานี

NC021