“ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย”ประกาศ ยกเลิกสอบปลายภาค

"ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย"ประกาศ ยกเลิกสอบปลายภาค

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ประกาศ ยกเลิกสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 ทุกระดับชั้น โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 17 กันยายยน 2564 เป็นวันเรียนวันสุดท้ายของภาคเรียนนี้ โดยการประกาศข้างต้นทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงการระบาดของโรคโควิด-19 ที่สร้างความตึงเครียดให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงคุณครูผู้สอน จึงทำให้โรงเรียนประกาศยกเลิกสอบในทุกระดับชั้นนั่นเอง

โดยทางโรงเรียนได้มีนโยบายที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นปีการศึกษาสำหรับสัดส่วนการวัดและประเมินผลที่ให้มีความหลากหลายระหว่างการเรียนการสอนอยู่แล้ว เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน แบบฝึกหัดและการทดสอบย่อยระหว่างเรียน และใช้เวลาสำหรับการบ้านและภาระงานต่างๆ แล้ว ทำให้ทางโรงเรียนยกเลิกการสอบ เพื่อแบ่งเบาความเครียดในการเตรียมตัวสอบ และบรรเทาจิตใจของทุกคนในสถานการณ์เลวร้ายเช่นนี้

ส่วนกำหนดการของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จะเปิดในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ระหว่างนี้ทั้งผู้ปกครองและเด็กก็จะได้มีเวลาพักผ่อน และยังได้พัฒนาตนเองในด้านอื่นๆ นอกจากการเรียน และเตรียมความพร้อมในภาคเรียนต่อไปนั่นเอง

bYkcgQHYgEjrapsm32LY