แพทย์เตือน คนไม่ฉีดวัคซีน มีโอกาสเสี่ยงตายสูง ลั่น ไม่ว่าชนิดใดให้รีบคว้า

คุณหมอเตือน มีโอกาสฉีดวัคซีนป้องกันโควิดไม่ว่าชนิดใดให้รีบคว้า ไม่เช่นนั้นจะมีความเสี่ยงเสียชีวิตสูง

วันที่ 12 ส.ค. 2564 ทางด้าน นายแพทย์ สุรจิต สุนทรธรรม รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า จากข้อมูลการเสียชีวิตของบุคลากรสาธารณสุขไทยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ผู้ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด19 แล้วติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 #เสี่ยงตายมากกว่าผู้ได้รับวัคซีนครบแล้ว อย่างน้อย 17 เท่า ผู้ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด19 ชนิดใดเลย ติดเชื้อแล้วป่วยถึงเสียชีวิต 14 ใน 979 คน (14.3 ต่อพันประชากร) ผู้ได้รับวัคซีนของซิโนแวคครบสองเข็ม ติดเชื้อแล้วป่วยถึงเสียชีวิต 2 ใน 2,390 คน (0.8ต่อพันประชากร) วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้ดังนี้
2-tailed Fisher’s exact test;
Odd Ratio: 21.67; 95% CI: 4.92 – 95.54
(p < 0.0001)
Risk Ratio = (14/979)/(2/2390) = 17.1

นายแพทย์ สุรจิต กล่าวว่า ผู้ไม่เคยได้รับวัคซีนใดๆ ติดเชื้อแล้วเสี่ยงเสียชีวิตมากกว่าผู้ได้รับวัคซีนของซิโนแวคครบแล้วติดเชื้อ อย่างมีนัยสำคัญยิ่ง (เสี่ยงเสียชีวิต >17 เท่า) เพราะฉะนั้นอย่ารีรอ #มีโอกาสได้รับวัคซีนโควิด19 ไม่ว่าชนิดใดรีบคว้าไว้ทันทีก่อน และรอดูประสิทธิผลของวัคซีนโควิด19 ชนิดอื่นในอนาคต

gPAug4Gp 1