สธ.เผยตรวจโควิดเชิงรุก กทม.-ปริมณฑล 1.4 แสนคน ผลบวก 1.6 หมื่นคน

สธ.เผย CCR Team ปฏิบัติการโควิดเชิงรุกกทม.-ปริมณฑล ตรวจ ATK รวม 145,566 คน พบผลบวก 16,186 ราย ฉีดวัคซีนให้ 7,761 คน

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงผลปฏิบัติการ CCR Team ในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่า หน่วย CCR Team ลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุกแล้ว 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564 ตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK พบผลบวก 9% ครั้งที่ 2 วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2564 ตรวจ ATK พบผลบวก 16.1% และล่าสุดครั้งที่ 3 วันที่ 4-10 สิงหาคม 2564 ออกปฏิบัติการ 41 ทีม รวมผู้ปฏิบัติงานจากทั่วประเทศ 400 คน ลงพื้นที่ 369 ชุมชน มีประชาชนได้รับการตรวจ ATK รวม 145,566 คน พบผลบวก 16,186 ราย คิดเป็น 11.1% จากการประเมินอาการพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับสีเขียว 11,216 คน คิดเป็น 69.3% ระดับสีเหลือง 4,639 คน คิดเป็น 28.7% และอาการรุนแรงระดับสีแดง 331 คน คิดเป็น 2% มีการจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์รวม 467,150 เม็ด ยาฟ้าทะลายโจร 3,614 คน คิดเป็น 22.3% ของผู้ที่มีผล ATK เป็นบวก และฉีดวัคซีน 7,761 คน

3

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวด้วยว่า กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับชมรมแพทย์ชนบท เครือข่ายภาคประชาสังคม และ กรุงเทพมหานคร จัดหน่วยปฏิบัติการเชิงรุก ในชุมชนหรือ CCR Team ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกรรม และสหวิชาชีพกว่า 400 คน จำนวน 41 ทีม ดำเนินการเชิงรุกในชุมชนแออัดพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ใน 4 ภารกิจหลัก คือ การตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ทราบผลเร็วไม่เกิน 30 นาที , เมื่อพบผู้ติดเชื้อจะดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านหรือร่วมชุมชนมาตรวจเพิ่มเติม , รักษาพยาบาล โดยผู้มีผล ATK เป็นบวก แพทย์จะประเมินความรุนแรงของอาการทุกรายและรักษา จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์หรือยาฟ้าทะลายโจรตามเกณฑ์ ลงทะเบียนเข้าสู่การรักษาที่บ้าน Home Isolation ของ สปสช. และตรวจ RT-PCR ทุกรายที่มีผล ATK เป็นบวก เพื่อเข้าสู่ระบบรักษาที่ชุมชน Community Isolation หรือโรงพยาบาล , ให้คำแนะนำการใช้ชีวิตเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อต่อ และหากผล ATK เป็นลบ จะฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป รวมทั้งให้วัคซีนถึงบ้านสำหรับกลุ่มเปราะบางติดเตียง