“นนทบุรี” ตัวเลขผู้ติดเชื้อน่าห่วง +769 ราย พบ 6 อำเภอเสี่ยงสูง

"นนทบุรี" ตัวเลขผู้ติดน่าห่วง +769 ราย พบ 6 อำเภอเสี่ยงสูง

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 จ.นนทบุรี รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 769 ราย (คัดกรองเชิงรุก 188 ราย) สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ : ครอบครัว, สถานที่ทำงาน และชุมชน เพศหญิง 406 ราย เพศชาย 363 ราย ต่างชาติ 64 ราย (พม่า 55 ราย และกัมพูชา 9 ราย)

ภูมิลำเนา อำเภอบางบัวทอง 207 ราย อำเภอบางใหญ่ 199 ราย อำเภอเมือง 127 ราย อำเภอปากเกร็ด 121 ราย อำเภอไทรน้อย 95 ราย อำเภอบางกรวย 20 ราย มีอาการ 402 ราย คิดเป็น 52.3 % ไม่มีอาการ 367 ราย คิดเป็น 47.7 %

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 769 ราย

 • – สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันในครอบครัว 94 ราย
 • – สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันในที่ทำงาน 19 ราย
 • – คัดกรองเชิงรุก จุดตรวจตลาดบางคูลัด อำเภอบางใหญ่ 130 ราย
 • – คัดกรองเชิงรุก จุดตรวจ บ.ฟลูไทย อำเภอบางใหญ่ 58 ราย
 • – ขับรถแท็กซี่ 3 ราย , ขับรถรับจ้าง 1 ราย
 • – กลุ่มอาชีพ ค้าขาย 46 ราย
 • – กลุ่มอาชีพ ก่อสร้าง 6 ราย
 • – บุคลากรทางการแพทย์ 4 ราย (เจ้าหน้าที่ 2 ราย , เจ้าหน้าที่แลป 1 ราย , เวรเปล 1 ราย)
 • – พนักงาน ร้าน 7-11 (ไม่ระบุสาขา) 2 ราย
 • – พนักงานบริษัท ฟิวเจอร์ชาย 3 ราย
 • – พนักงานบริษัท PRC 2 ราย
 • – พนักงานไซโจเดนกิ 2 ราย
 • – พนักงานยกของ 11 ราย
 • – เจ้าหน้าที่ อบต.ละหาร 1 ราย , อบต.ทวีวัฒนา 1 ราย

PLMlJzGn 1