รายละเอียดผู้เสียชีวิตจากโควิดวันนี้ 207 ราย หดหู่มีสาวตั้งครรภ์ 2 ราย เสียชีวิตคาบ้าน 2 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตจากโควิดวันนี้ 207 ราย หดหู่มีสาวตั้งครรภ์ 2 ราย เสียชีวิตคาบ้าน 2 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 รวม 21,038 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 20,865 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 173 ราย ผู้ป่วยสะสม 788,126 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 22,012 ราย หายป่วยสะสม 572,726 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 210,042 ราย เสียชีวิต 207 ราย

XYNea1xp 1

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิดสูงสุด ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564
1.กรุงเทพฯ ติดเชื้อวันนี้ 4,525 ราย
2.สมุทรสาคร ติดเชื้อวันนี้ 1,683 ราย
3.สมุทรปราการ ติดเชื้อวันนี้ 1,388 ราย
4.ชลบุรี ติดเชื้อวันนี้ 1,368 ราย
5.นนทบุรี ติดเชื้อวันนี้ 691 ราย
6.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อวันนี้ 580 ราย
7.ปทุมธานี ติดเชื้อวันนี้ 512 ราย
8.ฉะเชิงเทรา ติดเชื้อวันนี้ 467 ราย
9.อุบลราชธานี ติดเชื้อวันนี้ 420 ราย
10.ราชบุรี ติดเชื้อวันนี้ 399 ราย

jDeHZdAa 2

สำหรับยอดผู้เสียชีวิตวันนี้ จำนวน 207 ราย เป็นเพศชาย 112 ราย เพศหญิง 95 ราย อายุน้อยที่สุด 21 ปี อายุมากที่สุด 93 ปี อยู่ในพื้นที่ กทม.มากที่สุด 60 ราย และจังหวัดอื่นๆ เช่น สมุทรปราการ 17 ราย สมุทรสาคร 15 ราย นครปฐม 14 ราย ปทุมธานี 9 ราย นนทบุรี 9 ราย ตาก 10 ราย เป็นต้น และเป็นการเสียชีวิตที่บ้าน 2 ราย นอกจากนี้ยังพบหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต 2 รายด้วย

5vbjTdP6 4