ข่าวดี! อภ.ซื้อชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด เร่งสัญญาก่อนกระจายให้หน่วยงานต่างๆส่งถึงมือปชช.

ข่าวดี! อภ.ซื้อชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด เร่งสัญญาก่อนกระจายให้หน่วยงานต่างๆส่งถึงมือปชช.

นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม หรือ อภ. เปิดเผยว่า อภ.ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลราชวิถี ให้ดำเนินการจัดหาชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง Antigen Test Kits หรือ ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด เป็นการเร่งด่วน ตามโครงการพิเศษของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. สำหรับให้ประชาชนใช้ตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษารวดเร็วขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรค โดยวานนี้ อภ. ได้ให้บริษัทผู้จำหน่าย ATK จำนวน 19 บริษัท เข้าร่วมเสนอราคา คณะกรรมการพิจารณาในขั้นต้นแล้ว พบว่ามีบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด และสามารถส่งมอบได้ตามกำหนด 16 บริษัท จึงได้ทำการเปิดซองราคาปรากฏว่าบริษัท ออสแลนด์ แคปปิตอล จำกัด เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ สปสช.ตั้งไว้ ทำให้ประหยัดงบประมาณภาครัฐได้กว่า 400 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ราคาชุดตรวจ ATK เหลือประมาณชุดละ 70 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนและรับรองมาตรฐาน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. แล้ว

IMG 1580 728x485 1

สำหรับการดำเนินการขั้นตอนต่อไปนั้น อภ.จะนำรายละเอียดเสนอให้โรงพยาบาลราชวิถี คณะทำงานกำกับติดตามการจัดหายา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ในหลักประกันสุขภาพ และคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม พิจารณาในวันนี้ และเร่งดำเนินการทำสัญญาเพื่อให้สามารถส่งมอบ ATK และกระจายให้กับหน่วยงานต่าง ๆตามที่ สปสช.กำหนด ให้ทันต่อความจำเป็นเร่งด่วนของสปสช. ในสถานการณ์การระบาดช่วงนิวไฮนี้ต่อไปเบลอบริษัท 728x485 1

เบลอบริษัท 2 728x485 1