พม.เปิดช่องทางออนไลน์ให้ ปชช. ยื่นลงทะเบียน ขอรับเงินช่วยเหลือ สำหรับคนไม่มีงาน-หนี้ท่วม

พม.เปิดช่องทางออนไลน์ให้ ปชช. ยื่นลงทะเบียน ขอรับเงินช่วยเหลือ สำหรับคนไม่มีงาน-หนี้ท่วม

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ช่องทางใหม่ในการช่วยอำนวยความสะดวกประชระชาชนในการการขอรับความช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด-19 ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

โดยได้เขียนข้อความไว้ว่า พม. เปิดช่องทางออนไลน์ให้ ปชช. ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ พม. เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีรายได้ไม่เพียงพอ ไม่มีงานทำ มีหนี้สิน และประสบปัญหาความเดือดร้อน สามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ว

ny7Xmk25 1
ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน สามารถเข้าไปกรอกข้อมูล เพื่อ “ยื่นคำขอรับบริการ” ด้วยการ สแกน QR Code หรือ คลิกที่ http://www.dsdwservice.dsdw.go.th/Petitions/Petition
โดยขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือนั้น จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริง ตามที่ประชาชนได้ให้ไว้ในระบบ
ZXqhfs67 2
ขอบคุณ : ไทยคู่ฟ้า