“กฤษฎีกา” แจงยังไม่มีการเสนอร่าง พ.ร.ก.จำกัดรับผิดบุคลากร สธ. ส่งมาให้พิจารณา

"กฤษฎีกา" แจงยังไม่มีการเสนอร่าง พ.ร.ก.จำกัดรับผิดบุคลากร สธ. ส่งมาให้พิจารณา

จากกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการร่างพระราชกำหนดจำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เป็นการดึงแพทย์มาบังหน้า เพื่อลักไก่ออกกฎหมายนิรโทษกรรมรัฐบาลในการบริหารจัดหา จัดซื้อโควิด-19 ที่ผิดพลาด  โดยจุดเริ่มร่างพระราชกำหนดฉบับนี้เป็นการเสนอแนะระหว่างการประชุมของคณะทำงานของผู้บริหารสาธารณสุข ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอแนะขึ้นมา ตามที่ได้ไปหารือกับทีมงานของท่าน และก็มารายงาน โดยมีการบอกเรื่องยกร่างเป็นอย่างไร  และบอกว่ารอพระราชบัญญัติไม่ทัน  ซึ่งในหลักการไม่มีปัญหาอยู่แล้ว และยืนยันไม่มีอะไรเบื้องหน้า เบื้องหลัง ไม่ใช่แนวคิดของตัวเอง เป็นของข้าราชการที่เสนอมาที่ฝ่ายนโยบาย เขาหารือกันมาก่อน เป็นเรื่องที่ถูกต้องชอบธรรมของเขา

และล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2564 นพดล เภรีฤกษ์ โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชี้แจงตามที่มีการเสนอข่าวว่าได้มีการเสนอร่างพระราชกำหนดจำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. …. มาให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว นั้น ยืนยันว่า ร่างกฎหมายนี้ไม่ได้มีการเสนอมายังสำนักงานฯ เพื่อให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา

S 8233056