ครม. ไฟเขียว เยียวยาผู้ประกันตน ม.39 ม.40 ใน 29 จว.แดงเข้ม คนละ 5,000 บาท

ครม.เห็นชอบ เยียวยาผู้ประกันตนม.39 และ40 ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม คนละ5,000 บาท กรอบวงเงินกว่า3.3หมื่นล้านบาท พร้อมให้ก.แรงงานขยายมาตรการเยียวยา ใน13 จังหวัดเพิ่มอีก 1 เดือน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า โครงการเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการล็อกดาวน์ของผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คนละ 5,000 บาท รวม 29 จังหวัด ประมาณกว่า 6.6 ล้านคน โดยครม.อนุมัติกรอบวงเงินที่จะใช้ในมาตรการเยียวยากว่า 3.3 หมื่นล้านบาท

72H8l3f6 1

โดยกำหนดให้ผู้ที่ลงทะเบียนในมาตรา 40 ในพื้นที่ 20 จังหวัดต้องลงทะเบียนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และผู้ที่อยู่ใน 19 จังหวัด ผู้ประกันตนมาตรา40 จะต้องลงทะเบียนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 พร้อมให้กระทรวงแรงงานดำเนินการขยายระยะเวลามาตรการเยียวยาใน 13 จังหวัดเพิ่มเติมอีก 1 เดือน โดยให้เสนอรายละเอียดของมาตรการดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

2