ครม.เคาะจ่ายค่าตอบแทน เสี่ยงภัยและโอที ให้บุคลากรการแพทย์ ต่ออีก 3 เดือน

ครม.เห็นชอบ จ่ายค่าตอบแทน เบี้ยเสี่ยงภัย และโอที ให้บุคลากรการแพทย์ ต่ออีก 3 เดือน ก.ค.- ก.ย.64 กรอบวงเงินกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ก่อนหน้านี้ ครม.ได้อนุมัติกรอบวงเงิน กว่า 1.2 หมื่นล้านบาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด้านหน้าเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัย

ค่าล่วงเวลาโอที ค่าดำเนินการอำนวยการ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆด้านสาธารณสุข โดยได้อนุมัติให้แล้ว 3 เดือนตั้งแต่เดือนเม.ย.ถึงมิ.ย. โดยมีมติขยายการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต่ออีก 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.2564 โดยจะใช้งบกลางของปีงบประมาณ 2564 เป็นจำนวนกว่า1.2 หมื่นล้านบาท เพื่อดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและบุคลากรด้านหน้ารวมเป็นจำนวน 6 เดือน