รายละเอียดผู้เสียชีวิตทั้ง 235 ราย สุดเศร้า!เป็นหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตทั้ง 235 ราย สุดเศร้า!เป็นหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย

10 สิงหาคม 2564 “ศูนย์ข้อมูลโควิด-19” รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิดในประเทศ โดยพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่จำนวน 19,843 ราย เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 19,822 ราย แยกเป็นจากระบบเฝ้าระวังและบริการสุขภาพ 14,832 ราย จากการตรวจค้นเชิงรุกในชุมชน 4,592 ราย จากเรือนจำ 398 ราย และจากการเดินทางมาจากต่างประเทศ 21 ราย รวมยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 767,088 ราย ขณะยอดรวมสะสมตั้งแต่ปี 2563 อยู่ที่ 795,951 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 235 ราย ซึ่งเป็นยอดเสียชีวิตสูงสุด รวมยอดสะสมตั้งแต่เมษายน 2564 รวม 6,494 ราย และเมื่อรวมยอดสะสมตั้งแต่ปี 2563 อยู่ที่ 6,588 ราย

 

WG03

สำหรับผู้เสียชีวิต 235 รายวันนี้ พบว่า เป็นชาย 122 ราย หญิง 113 ราย เป็นคนไทย 233 ราย เมียนมา 2 ราย ผู้เสียชีวิตอายุน้อยที่สุด 20 ปี มากที่สุด 100 ปี ไม่ทราบอายุ 1 ราย โดยพบผู้เสียชีวิตที่บ้าน 2 ราย ใน กทม. 1 ราย และนราธิวาส 1 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตที่ตั้งครรภ์ 1 ราย ใน จ.ปทุมธานี ขณะที่พื้นที่ที่มีผู้เสียชีวิต 39 จังหวัด (รวม กทม.) มากที่สุดอยู่ที่ กทม. 111 ราย