รางวัลคนเก่ง! “บิ๊กโม” มอบทุนการศึกษา “น้องธรากร” เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์

รางวัลคนเก่ง! “บิ๊กโม” มอบทุนการศึกษา “น้องธรากร” เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่นายธรากร ทองหนูนุ้ย นักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลฯ สอบติดอันดับ 1 โรงเรียนเตรียมทหารทั้งสามเหล่าทัพ และติดอันดับที่ 8 เหล่าตำรวจ ซึ่งนายธรากรตัดสินใจเลือกเหล่ากองทัพบก ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจ อดทน มีความพากเพียรถึงแม้จะขาดแคลนทุนทรัพย์ครอบครัวค่อนข้างยากจน แต่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง เพื่อให้เยาวชนได้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีในความพยายามดังกล่าวนั้น

S 9429034 scaled

 

ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกทั้งอดีตและปัจจุบันให้ความกรุณาส่งเสริม สนับสนุนให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นกำลังใจในความพากเพียรและอุตสาหะดังกล่าวในโอกาสที่นายธรากร ทองหนูนุ้ย จะเข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมทหาร ทางกองทัพบก โดยพลโทจิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป ที่กองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

S 9429030

S 9429242