“นายกเมืองพัทยา” เตรียมปิดเกาะล้าน 14 วันหลังพบผู้ติดเชื้อ

"นายกเมืองพัทยา" เตรียมปิดเกาะล้าน 14 วันหลังพบผู้ติดเชื้อ

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าหลังจากที่มีการตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่เกาะล้าน จ.ชลบุรี แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยา ซึ่งเบื้องต้นได้รับรายงานพบผู้ติดเชื้อจำนวน 6 ราย และนำตัวเข้าการรักษา โดยทางเมืองพัทยาก็ได้มีการเฝ้าระวัง และมีการตรวจเชิงรุกให้กับประชาชนชาวเกาะล้าน หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เกาะล้านก็ได้มีการดำเนินการในการปิดเกาะล้าน โดยประชาชนเกาะล้านได้ลงรายชื่อส่งมายังเมืองพัทยาให้มีการดำเนินการปิดพื้นที่เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระ บาดของโควิด-19 เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา

1628570401673

ส่วนในการเปิดเมืองพัทยาในวันที่ 1 กันยายน 2564 ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการขอเลื่อนการเปิดเมืองพัทยาและพื้นที่อื่นๆออกไปก่อน SOP หรือ Standard Operation Procedure 12 มาตรการ หรือคู่มือในการปฏิบัติการรองรับนักท่องเที่ยวของสถานประกอบการโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งแผนการจัดทำ Seal Route หรือการกำหนดโปรแกรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ ซึ่งทางเมืองพัทยาก็ได้เตรียมดำเนินการ และวางแผนต่อไป เพื่อเตรียมความพร้อมหลังจากที่รัฐบาลเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งทางงบประมาณที่ทางเมืองพัทยาได้ไปชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรแลวุฒิสภา ผ่านคณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการทั้ง 2 สภาเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งงบประมาณก็จะมีการดำเนินงานต่อไม่ว่าจะเป็น นีโอ พัทยา (Neo Pattaya) นีโอ นาเกลือและนีโอ เกาะล้าน เพื่อเป็นการรองรับในสภาวะการเจริญเติบโต และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจตามที่หน่วยงานภาครัฐได้มีการคลาดการเอาไว้ในปี 2566 จะมีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งทางเมืองพัทยาก็มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับ ส่วนงบประมาณสำหรับโควิด 19 ทางเมืองพัทยาก็ได้มีการจัดสรรงบเตรียมเอาไว้ควบคู่กันไปสำหรับงบประมาณในการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และงบประมาณควบคุมโรค เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนต่อไป

1628570370782

1628570382827