“รพ.นาเชือก” ประกาศด่วนงดห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน หลังพบจนท.ติดโควิด กักตัวเพียบ

สถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดมหาสารคาม พบผู้ป่วยรายใหม่ 153 ราย ทำให้มียอดสะสมในระลอกเมษายนรวม 5,808 ราย เสียชีวิต 2 ราย คลัสเตอร์ตลาดสดเทศบาลโกสุมพิสัย พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 5 ราย บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อถึง 6 คน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 153 ราย เป็นผู้ป่วยที่ขอกลับมารับการรักษาจำนวน 42 ราย มาจากพื้นที่เสี่ยงสูงอยู่ระหว่างกักตัว 94 ราย และป่วยจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันและตรวจเฝ้าระวังอื่น ๆ 17 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 82 ราย เพศหญิง 71 ราย อายุน้อยที่สุดวันนี้ 6 เดือน สูงสุด 75 ปี วันนี้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย อยู่ที่อำเภอวาปีปทุม และอำเภอบรบือ โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตคือ เป็นไตวายระยะสุดท้าย และโรคอ้วน

ในส่วนของคลัสเตอร์ของตลาดสดเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ที่เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน พบผู้ป่วยที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และจากการค้นหาเชิงรุกวันนี้ จำนวน 5 รายโดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มถึง 6 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในอำเภอนาเชือก 1 ราย อำเภอเชียงยืน 1 ราย และอำเภอวาปีปทุม 4 ราย

1628484457591

ทำให้โรงพยาบาลเชียงยืน ประกาศงดให้บริการห้องอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน รับเฉพาะกรณีฉุกเฉินและสาหัสเท่านั้น จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม โรงพยาบาลนาเชือก งดให้บริการแผนกทันตกรรม งานผู้ป่วยนอก กายภาพบำบัด คลินิกพิเศษ และแพทย์แผนไทย รับเฉพาะกรณีอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินเท่านั้น และโรงพยาบาลวาปีปทุม รับเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินเท่านั้น ทำให้ภาพรวมยอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในระลอกเมษายน มีผู้ป่วยสะสม 5,808 ราย กำลังรักษาสะสม 2,756 ราย รักษาหายวันนี้ 178 ราย รักษาหายสะสม 3,044 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 8 ราย

1628484426198

1628484434381