เปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อน.. ด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน

ตอบโจทย์ทุกความต้องการ เปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อน ด้วยสินเชื่อ  GSB บ้านแลกเงิน

สำหรับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ที่ต้องการเงินก้อนมาใช้จ่ายตามความประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือนำไปชำระหนี้สินประเภทอื่น ๆ โดยการนำบ้านที่ปลอดชำระหนี้มาแลกเป็นเงินก้อนได้

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ เช่น เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) เพื่อนำไปชำระหนี้สินรายย่อยประเภทอื่น เป็นต้น
 • ดอกเบี้ย MRR-3.245% ต่อปี (ปัจจุบัน = 3.00%) 6 เดือนแรก
 • ผ่อนต่ำแสนละ 399 บาท/เดือน นาน 6 เดือนแรก
 • วงเงินให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท
 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

โดยสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ต.ค. 2565 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติผู้กู้

 • ต้องเป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ดังนี้
 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

หลักประกัน

ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น
 2. ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 3. กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน ต้องไม่มีสภาพเป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

วงเงินกู้สูงสุด รายละ 10 ล้านบาท  ระยะเวลาผ่อนชำระ ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

เงินงวดในการผ่อนชำระ

 • เดือนที่ 1-6      ผ่อนต่ำ ล้านละ 3,990 บาท ต่อเดือน
 • หลังจากนั้น      ตามที่ธนาคารกำหนด

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3vAGQGM

หากสนใจสมัครสินเชื่อ สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center  1115 และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง http://www.gsb.or.th หรือ Facebook: GSB Society