ตอบโจทย์ ทุกการทดสอบอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger)

MEA เปิดให้บริการทดสอบ ตรวจสอบอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า รองรับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้ติดตั้งอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าในประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล ด้วยการให้บริการครอบคลุมการทดสอบ
👉Communication/Protocol เป็นการทดสอบการติดต่อสื่อสารระหว่างรถยนต์ไฟฟ้ากับอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้านั้นสามารถชาร์จไฟให้กับรถยนต์ไฟฟ้าได้ และเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด
👉 Environmental เป็นการทดสอบการจำลองสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อดูการทำงานของอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า
👉Safety เป็นการทดสอบด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า
👉MEA OCPP Server Compatibility เป็นการทดสอบโปรโตคอลมาตรฐานที่ทำการตรวจสอบ ควบคุมการทำงาน และรับส่งข้อมูลของจุดที่ใช้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เชื่อมต่อกับ Server ของการไฟฟ้านครหลวง

📌ขอบข่ายการให้บริการ
🔹การทดสอบในห้องปฏิบัติการ (In laboratory) รองรับหัวชาร์จชนิด AC (Type 1 และ Type 2) ที่พิกัดสูงสุด 22 kW
🔹การทดสอบ ณ สถานีอัดประจุไฟฟ้า (On site) รองรับหัวชาร์จชนิด AC (Type 1 และ Type 2) ที่พิกัดสูงสุด 7 kW และ รองรับหัวชาร์จชนิด DC (CCS type 2 และ CHAdeMO)
ที่พิกัดสูงสุด 1 kW ครอบคลุมการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61851-1, DIN 70121, ISO 15118

☎️ติดต่อขอรับบริการ ได้ที่
แผนกทดสอบอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและอุปกรณ์ความปลอดภัย
กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
โทร 0 2242 5173
และ MEA Call Center 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง