สุดปังจนต้องเพิ่มรอบ MEA x Blue Card 8,500 สิทธิ์แรกเท่านั้น !!!

สมัครรับเอกสารออนไลน์ MEA e-Bill รับ Blue Point 140 คะแนน สมัครเลยคลิก https://ebill.mea.or.th/registration?token=ZWJpbGxiYzI=

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 – 15 ธ.ค. 65 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Blue Card ได้ที่ 1365 Contact Center

เงื่อนไข
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับสมัคร MEA e-Bill จะได้รับ Blue Point 140 คะแนน ทั้งนี้ หากไม่มีบัตร Blue Card สามารถใส่ชื่อผู้อื่นที่มีบัตร โดยกรอกรายละเอียดชื่อนามสกุลเจ้าของบัตร Blue Card และหมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับ Blue Card พร้อมหมายเลข Blue Card 16 หลัก
2. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Blue Card 8,500 สิทธิ์แรกเท่านั้น
3. คะแนน Blue Card จะมีการโอนเข้าในระบบของ Blue Card สมาชิกภายใน 15 วัน หลังจากที่สมาชิกลงทะเบียนครบถ้วนตามที่กำหนด โดยจะต้องเป็นข้อมูลเดียวกับที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ Blue Card
4. เมื่อทำรายการแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก คืน หรือแลกคะแนนเป็นเงินสดได้
5. ผู้ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ทุกท่าน ถือว่าได้ให้ความยินยอมและยอมรับกติกา เงื่อนไขทั้งหมดแล้ว
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า