MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน 4 เส้นทางย่านฝั่งธนฯ

วันนี้ (10 สิงหาคม 2565) นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานงานประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 4 เส้นทาง ได้แก่ ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนพรานนก และถนนวังหลัง โดยมีหน่วยงานภาคธุรกิจ หน่วยงานเอกชน ที่อยู่อาศัย และหน่วยงานราชการในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแผนดำเนินงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งงานทั้งหมดจัดขึ้นภายใต้มาตรการคัดกรองโรค COVID-19 และการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK อย่างเคร่งครัด ณ ห้องอรุณอมรินทร์ ชั้น 1 อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์

S 50684068

นายฐิติวุฒิ กล่าวว่า ตามที่ MEA ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล เร่งดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมาอย่างต่อเนื่องนั้น ล่าสุด MEA จะดำเนินการก่อสร้างบนถนนอรุณอัมรินทร์ (ช่วงสะพานพระราม 8 ถึง ถนนประชาธิปก) ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ช่วงถนนอรุณอัมรินทร์ ถึง ถนนจรัญสนิทวงศ์) ถนนพรานนก (ช่วงถนนอิสรภาพ ถึง ถนนจรัญสนิทวงศ์) และถนนวังหลัง (ช่วงถนนอรุณอัมรินทร์ ถึง ถนนอิสรภาพ) รวมระยะทางทั้งสิ้น 8.2 กิโลเมตร สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถรื้อถอนเสาไฟฟ้าได้ในปี 2568 โดย MEA จะดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. ของทุกวันเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผลกระทบต่อการจราจร

 

S 50684071

สำหรับการก่อสร้างของโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานก่อสร้างฐานอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานลากสายไฟฟ้าใต้ดิน และการเปลี่ยนระบบการจ่ายไฟจากสายอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานครั้งนี้จะช่วยพัฒนาเสถียรภาพ สร้างความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง และเป็นการเตรียมพร้อมรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ในอนาคต รวมถึงช่วยเสริมสร้างทัศนียภาพของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี ให้มีความสวยงาม ตลอดจนช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อมูลสำคัญ เพื่อให้ MEA ได้นำมาพิจารณาปรับปรุงแผนงานให้มีความเหมาะสม และส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

S 50684070

S 50684067

S 50684065

S 50684069