MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเพิ่มเติมถนนสุขุมวิท ซอย 81-107

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2565) นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานงานประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว ถนนสุขุมวิท ซอย 81 – 107 โดยมีหน่วยงานภาคธุรกิจ หน่วยงานเอกชน ที่อยู่อาศัย และหน่วยงานราชการในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแผนดำเนินงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งงานทั้งหมดจัดขึ้นภายใต้มาตรการคัดกรองโรค COVID-19 และการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK อย่างเคร่งครัด ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

นายฐิติวุฒิ กล่าวว่า ตามที่ MEA ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล เร่งดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมาอย่างต่อเนื่องนั้น ล่าสุด MEA จะดำเนินการก่อสร้างตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงถนนสุขุมวิท ซอย 81-107 รวมระยะทางทั้งสิ้น 5.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นการก่อสร้างบนถนนสุขุมวิทเพิ่มเติมจากเดิมที่ได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วในช่วง ถนนสุขุมวิท ซอย 1 – 71 และสำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถรื้อถอนเสาไฟฟ้าได้ในปี 2568 โดย MEA จะดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. ของทุกวันเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผลกระทบต่อการจราจร

สำหรับการก่อสร้างของโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานก่อสร้างฐานอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานลากสายไฟฟ้าใต้ดิน และการเปลี่ยนระบบการจ่ายไฟจากสายอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานครั้งนี้จะช่วยพัฒนาเสถียรภาพ และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง และเป็นการเตรียมพร้อมรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ในอนาคต รวมถึงช่วยเสริมสร้างทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการให้มีความสวยงาม ตลอดจนช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้แสดงความคิดเห็น พร้อมให้ข้อมูลสำคัญ เพื่อให้ MEA ได้นำมาพิจารณาปรับปรุงแผนงานให้มีความเหมาะสม และส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

S 49872968

S 49872969

S 49872971

S 49872972

S 49872973

S 49872974

S 49872975