MEA เข้ารับมอบรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงาน ป.ป.ช.

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2565) นายวาสุเทพ ประมงอุดมรัตน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้แทน MEA เข้ารับมอบรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) จาก พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ภายใต้มาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ณ บริเวณโถงหน้าห้องนนทบุรี 1 ชั้น 2 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา MEA ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 รวมทั้งได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ครั้งที่ 7 – 9 และในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 10 อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม CHANGE G : Governance ที่มุ่งมั่นตั้งใจดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมอย่างยั่งยืนของ MEA จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งมอบคุณภาพงานบริการที่ดีแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป

1020744

1020746

1020745

1020747

1020749

1020750

1020751