ดอกเบี้ยก็สูง แถมยังไม่เสียภาษี เงินฝากดีขนาดนี้ ต้องรีบคว้าเลย

💰 ดอกเบี้ยก็สูง แถมยังไม่เสียภาษี เงินฝากดีขนาดนี้ ต้องรีบคว้าเลย 🎊
กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5
– อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี*
(เทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.41%ต่อปี)
– จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบ 5 เดือน
– ไม่เสียภาษี**
หรือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10
– อัตราดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี*
(เทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.47% ต่อปี)
– จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบ 10 เดือน
– ไม่เสียภาษี**
📌 สมัครเลย ง่าย ๆ ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ระยะเวลาเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม > https://bit.ly/3MeCmvx
*บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร
**บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
🔺เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด🔺