‘กัลฟ์’ มอบกล่อง GULF CARE (กัลฟ์แคร์) และหน้ากากอนามัย ให้กับโรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยในโครงการ Home Isolation

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย นายสิตมน รัตนาวะดี (ที่ 6 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจ พร้อมด้วย นายบุญชัย ถิราติ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่งมอบกล่อง GULF CARE (กัลฟ์แคร์) จำนวน 300 กล่อง และหน้ากากอนามัย 2,000 กล่อง ให้แก่โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยมี นางประภัสสร รุจิรากรสกุล (ที่ 7 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปต่อยอดความช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ในโครงการ Home Isolation ของทางโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยในระบบที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลหัวเฉียวกว่า 1,000 คน

Mr.Sitamon Ratanavadi

นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)   กล่าวว่า เนื่องจากแนวโน้มของยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในปัจจุบัน เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับรูปแบบการรักษาในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรุนแรง ให้เข้าสู่ระบบ Home Isolation มากขึ้น กัลฟ์เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในส่วนนี้ โดยหวังว่ากล่อง GULF CARE (กัลฟ์แคร์) จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่แยกรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือชุมชน (Community Isolation) และช่วยแบ่งเบาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อีกทางหนึ่ง

GULF CARE HUA CHIEW3

นางประภัสสร รุจิรากรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวเสริมว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลหัวเฉียวเองต้องเร่งทำงานเชิงรุก และกระจายความช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยโควิด-19 อย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด ซึ่งกล่อง GULF CARE (กัลฟ์แคร์) และหน้ากากอนามัย ที่ได้รับจากกัลฟ์ มีส่วนช่วยทางโรงพยาบาลอย่างมาก เนื่องจากโครงการ Home Isolation ของโรงพยาบาลเป็นโครงการที่ทำเพื่อสังคม โดยไม่ได้ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ซึ่งโรงพยาบาลก็จะนำกล่อง GULF CARE (กัลฟ์แคร์) ที่ได้ และเพิ่มตัวยาตามอาการ และนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยในระบบ Home Isolation ของโรงพยาบาลต่อไป

GULF CARE HUA CHIEW3 1

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ กัลฟ์ยังได้ส่งมอบกล่อง GULF CARE (กัลฟ์แคร์) จำนวน 350 กล่อง ให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัด และ นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รับมอบเพื่อนำไปกระจายสู่พื้นที่ชุมชนที่มีผู้รักษาตัวที่บ้าน Home Isolation ต่อไป และยังมอบให้กับทางจังหวัดสระบุรี 400 กล่อง โดยในปีนี้ กัลฟ์ ได้ทยอยส่งมอบกล่อง GULF CARE (กัลฟ์แคร์) เพิ่มเติมจากปีก่อน จำนวนกว่า 2,700 กล่อง ให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ลงทะเบียนขอรับกล่องผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ Gulf SPARK และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังใจที่ส่งต่อให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

GULF CARE HUA CHIEW5