การไฟฟ้านครหลวง มอบปฏิทินปีใหม่ในรูปแบบอักษรเบรลล์ ให้แก่สมาคมคนตาบอดเเห่งประเทศไทย

วันนี้ (2 ธันวาคม 2564) นายวีรวัจน์ บัวทอง รองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ บำรุงวัด ผู้ช่วยผู้ว่าการ ส่งมอบปฏิทินปีใหม่ ที่ผลิตขึ้นในรูปแบบอักษรเบรลล์ มอบให้แก่สมาคมคนตาบอดเเห่งประเทศไทยโดยมี นายกิตติพงศ์ สุทธิ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิคนตาบอดไทย เป็นผู้รับมอบ จำนวน 450 ชุด ซึ่งได้รับปฏิทินมาต่อเนื่อง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และอำนวยความสะดวกกับผู้พิการทางสายตาให้มีความเท่าเทียมทางสังคม ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

▶️ https://www.mea.or.th/content/detail/87/6189

▶️ https://www.facebook.com/497340003626475/posts/5265337733493321/?d=n

▶️ https://twitter.com/mea_news/status/1466313480428949505?s=21

▶️ https://www.instagram.com/p/CW-QJN2v1Qs/?utm_medium=copy_link

▶️ https://gnews.apps.go.th/news?news=98112

▶️ https://linevoom.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1163843153801065172

กฟน.มอบปฏิทินอักษรเบลล์ให้แก่มูลนิธิคนตา

กฟน 0.มอบปฏิทินอักษรเบลล์ให้แก่มูลนิธิคนตา

กฟน 1.มอบปฏิทินอักษรเบลล์ให้แก่มูลนิธิคนตา

กฟน 2.มอบปฏิทินอักษรเบลล์ให้แก่มูลนิธิคนตา

กฟน 3.มอบปฏิทินอักษรเบลล์ให้แก่มูลนิธิคนตา

กฟน 4.มอบปฏิทินอักษรเบลล์ให้แก่มูลนิธิคนตา

กฟน 5.มอบปฏิทินอักษรเบลล์ให้แก่มูลนิธิคนตา

กฟน 6.มอบปฏิทินอักษรเบลล์ให้แก่มูลนิธิคนตา