MEA รับรางวัลจากผลงาน Smart Energy ระบบจ่ายไฟฟ้ากลับอัตโนมัติ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2564) ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้มอบรางวัล Thailand Research Expo 2021 Award โดยมี นายสุพจน์ เสร็จกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เป็นผู้แทน MEA รับรางวัล จากผลงาน Smart Energy ระบบจ่ายไฟฟ้ากลับอัตโนมัติ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” จัดขึ้นโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลงานนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า Smart Energy ระบบจ่ายไฟฟ้ากลับอัตโนมัติ ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีไฟฟ้า โดยสามารถแยกเหตุขัดข้องส่งสัญญาณเตือนไปยังศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า หรือ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) และสื่อสารระหว่างสถานีไฟฟ้าด้วย Fiber Optic เป็นระบบบริหารจัดการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ให้พลังงานไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ตามปกติ ภายใน 0.3 วินาที ช่วยลดความเสียหายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคประชาชนผู้อยู่อาศัย ธุรกิจ และอุตสาหกรรม นอกจากนี้ MEA นำเสนอนวัตกรรมการประยุกต์ใช้ IoT (Internet of Things) กับอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนแทปขณะมีโหลดของหม้อแปลงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ (IoT with On-Load Tap Changer Transformer In LV Distribution Network) ที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ในเขตพื้นที่ให้บริการของ MEA เพิ่มศักยภาพการควบคุมระบบโครงข่ายของระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

748027

748028

748029

748031

748032

748033