MEA ห่วงใย แนะนำวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า เหตุน้ำทะเลหนุนสูง

ตามที่ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ระบุว่า วันนี้ 9 พฤศจิกายน 2564 ระดับน้ำทะเลขึ้นตามตรวจวัดได้จริง สูงกว่า วานนี้ 32 เซนติเมตร น่าจะทำลายสถิติสูงสุดของปีนี้ ทำให้พื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำ หรือบริเวณที่แนวคันกั้นน้ำยังไม่สมบูรณ์ อาจได้รับผลกระทบมีน้ำท่วมขังรั่วซึมล้นเข้ามาได้ ในพื้นที่ตั้งแต่ จังหวัดสมุทรปราการ เข้ามาถึงพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานคร ย่านพระราม 3 บางรัก และจังหวัดนนทบุรี แจ้งเตือนชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ต้องเฝ้าระวังด้วย นั้น

นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า MEA มีความห่วงใยขอแนะนำให้ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ตลอดจนพื้นที่อื่น ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงลักษณะแอ่งกระทะน้ำท่วมบ่อยครั้ง และพื้นที่ราบลุ่ม หากพบว่ามีแนวโน้มที่ระดับน้ำบริเวณบ้านจะเริ่มท่วมสูงขึ้นจนใกล้ถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า ขอให้รีบดำเนินการย้ายปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำท่วมถึงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว รวมถึงเน้นย้ำเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ควรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ และไฟส่องสว่างให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน และติดตามข่าวสาร สถานการณ์อย่างใกล้ชิด

สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้านั้น MEA ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดย จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า และลงพื้นที่บำรุงรักษาระบบจำหน่าย ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองในสถานที่สำคัญ เพื่อให้ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของ MEA มีประสิทธิภาพ มั่นคงและปลอดภัยอย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยต้องการความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้า สามารถแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelink.to/measmartlife หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news,Instagram : meafanclub และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

720099