MEA ร่วมพิธีเปิด โครงการ Regenerative Bangkok ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต

วันนี้ (28 ตุลาคม 2564) พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการ Regenerative Bangkok ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต ในการนี้ นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ บริเวณกิจกรรมสกายวอล์ค ช่องนนทรี พื้นที่เขตสาทร

S 43786370

โครงการ Regenerative Bangkok ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต เป็นโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านเศรษฐกิจและคลองสายสำคัญให้เป็นต้นแบบสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่ดี มีการจัดระเบียบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่อยู่บนทางเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม และปลอดภัยควบคู่กับการได้รับบริการสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย งานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระรามที่1 ถนนสีลม คลองผดุงกรุงเกษม คลองช่องนนทรี และสวนลุมพินี พร้อมขับเคลื่อนความเป็นเมืองน่าอยู่ ดึงดูดนักท่องเที่ยว และการลงทุนธุรกิจใหม่ ๆ

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/5148066938553735/

▶️ Website : https://mea.or.th/content/detail/87/6144

▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1453642585671565316?s=21

▶️ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=95036

▶️ Line OA : https://timeline.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1163541002001063104

▶️ Instagram : https://www.instagram.com/p/CVkNuF4PUik/?utm_medium=copy_link

S 43786372

S 43786373

S 43786374

S 43786375

S 43786376

S 43786378

S 43786379

S 43786380

S 43786381

S 43786383